Cai, Liexu, Dangeni Dangeni, Dely Lazarte Elliot, Rui He, Jianshu Liu, Emily-Marie Pacheco, Kara A Makara, Kim Shih, Jie Zhang, and Wenting Wang. 2019. “A Conceptual Enquiry into Communities of Practice As Praxis in International Doctoral Education”. Journal of Praxis in Higher Education 1 (1):pp. 11-36. https://doi.org/10.47989/kpdc74.